Hercegszántó

A település adatai:

Lakosság:                         2217 f? (2005-ben)
Lakások száma:                 1150 f?
Terület:                             6855 hektár
Kisebbségi önkormányzat:   horvát, szerb


Földrajzi fekvése:

Hercegszántó a Dunától 12 km-re, Bajától  29 km-re délre az 51. számú f?út mellett, közvetlenül a szerb határnál, Bácskában elterül? kis település.


Elnevezése:

Neve el?ször okiratban Szent István uralkodása alatt említtetik, Zanthow alakban, majd jóval kés?bb, 1419-ben Hercegszántó  formában. Az el?tag arra utal, hogy a birtok a (Duna) szekcs?i Herceg család tulajdonában volt. Szent István királyunk a falut a veszprémvölgyi apácáknak adományozta, mégpedig a helyi káptalannal és 30 házzal együtt. (Ez az akkori id?kben tekintélyes településre vall.) Az adományozást Károly Róbert király 1308-ban meger?sítette. Az okiratban említtetik, hogy a falu egész határa az apátn? birtoka, és hogy a vásárjog is, más jövedelmekkel együtt az apácákat illeti. Kitér a királyi levél arra is, hogy a határban ?skori föld- és k?halmok vannak, északon az Érhát, keleten a Bálvány nev? domb, déli részeken pedig egy erd?.

A Szántova név úgy keletkezett (1773), hogy a magyar „Szántó” helynév a szerbhorvátban képz?vel b?vült. A Hercegszántó névalakot hivatalosan 1904-ben vették be. A helyi szerbek legendája szerint a falu a "sante" (ejtsd: szánte)jégtábla szóból ered, mivel a szájhagyomány szerint a falut télvíz idején a zajló Dunán j?ve alapították meg.


Lakossága:

A lélekszám a történelmi vihar közepette is folyamatosan emelkedett. Az 1890. évi népszámláláskor 3357 lakost mutattak ki, és 582 házat. Az itt él?k közül 1915  sokác, (valószín?leg a szerb lakosságot is ez az adat tartalmazza), 1336 magyar, 41 szlovák, 35 német.
2001-ben lakosságának 12,2%-a horvát, 3,8%-a szerb, 0,6% német, 0,2% cigány nemzetiség?nek vallotta magát.


Látnivalók:

  • Baptista templom
  • Ortodox szerb templom
  • Nagyboldogasszony római katolikus templom
  • Vodica-Máriakert kegyhely
  • Karapancsai vadászkastély
  • Kiskastély

Forrás: Wikipedia
 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat