KEOP-7.1.2.0/1F


A támogatás megnevezése

KEOP-7.1.2.0/1F - Szennyvízelvezetés és tisztítás


A támogatás célja


A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.

A konstrukció speciális célja az uniós és a hazai jogszabályi előírások, programok időarányos megvalósítása, különösen az ország települései csatornázottságának és az összegyűjtött szennyvizek befogadóba engedése előtti biológiai tisztítás arányának növelése.


Kedvezményezettek köre


  • Települési önkormányzatok egyénileg,
  • Települési önkormányzatok együttműködései (kizárólag az 1. fordulóban);
  • Települési önkormányzatok társulásai (a hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal);
  • A Magyar Állam mint közműtulajdonos megbízásából saját nevében eljáró központi költségvetési szerv vagy vagyonkezelő szervezet;
  • A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) megbízásából, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen.


Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat