Kérdések

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS

                                          KÉRDÉSEKR?L

 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Az elmúlt napokban Ön is megkapta a Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Szennyvízközm?épít? Víziközm? Társulat levelét, amelyben a társulat megalakulásán kívül konkrét tájékoztatást kapott  az Ön ingatlanára es? Érdekeltségi hozzájárulás nagyságáról, és a befizetés határidejér?l is.

A visszajelzésekb?l érzékeljük, hogy nem mindenhol volt pontos a tájékoztatás, ezért igyekszem most az eddig felmerültekre válaszolni:

 

      1., Kell-e azoknak is fizetni, akik a csatlakozási szándékot nem jelezték?

Igen, kell,. Hiszen a lakosság több, mint kétharmada eldöntötte a beruházást, és a törvény szerint ez a döntés kötelez? mindenkire.

      2.,  Mi történik, ha nem valósul meg a beruházás?

             Ennek az esélye ma már nagyon kicsi, de ha így történne, akkor a Víziközm? Társulat kötelessége lenne a visszafizetés. Az Önkormányzati Társulás többek között pontosan ezért nem a lakástakarék kassza lehet?ségét választotta, ahol csak a futamid? lejárta után jutnának a pénzükhöz a lakosok.

      3.,  Kötnek-e minden lakossal szerz?dést, amelyben  garanciát vállalunk a

             visszafizetésre?

             Nem kell külön szerz?dést kötni ! A Víziközm? Társulatot törvény kötelezi a  visszatérítésre a beruházás elmaradása esetén.. A három településen cca. 3000  ingatlant érint a beruházás. Mekkora apparátus kellene ekkora szerz?dés állomány kezeléséhez, milyen ügyfélszolgálatot kellene m?ködtetni, és ezek mennyivel terhelnék meg a társulat költségvetését? Itt válaszolnék arra a kérdésre is, hogy a Társulat Intéz? Bizottságának elnöke, és Tagjai, illetve az Ellen?rz? Bizottság elnöke és tagjai a munkájukat térítésmentesen végzik,egyenl?re még költségtérítést sem kapnak sem utazásra, sem telefonra, sem           más egyébre.

      4., Lehetséges-e a vállalt fizetési módon változtatni?

              Magánszemélyek esetében igen, lehetséges. Mindhárom településen a Bácska Takszöv. helyi kirendeltségén rendelkeznek Tagnyilvántartással. Ez tartalmazza  a vállalt fizetési módot is. Az els? befizetésnél kérjük jelezni, ha attól eltérést kezdeményeznek. Természetesen a futamid? alatt is lehet?ség van a módosításra, de ez els?sorban az egyösszeg?, vagy három egyenl? részletben történ? befizetésre      történ? áttérést jelenti. Ilyen esetben az addigi befizetéseket természetesen beszámítjuk.

      5.,  Miért kell most megkezdeni a befizetéseket, még nincs szolgáltatás?

              Ez a beruházás nem arról szól, hogy megjelent egy küls? t?ke, aki felajánlja a szolgáltatását, és utána biztosítja is azt, - de az általa diktált áron! A beruházás eredményeként létrejöv? rendszer az önkormányzat tulajdonába kerül. ? fogja kiválasztani az üzemeltet?t, s ? határozza meg a díjakat is. Tehát ez a miénk marad!  A beruházás el?készít? szakaszában viszont már jelentkeznek jelent?s  költségek, amelyekre már kaptunk pályázati támogatást, de az öner?t itt is biztosítani kell! További nagyon fontos szempont, hogy az érdekeltségi egységek befizetéséb?l származó bevétel meghatározó szerepet játszik a beruházás finanszírozásában. Minél több pénzt gy?jtünk össze, annál kevesebb hitelt kell felvennünk.

      6.,  Mennyibe fog kerülni ez a beruházás?

              Konkrét ajánlatok hiányában nyilvánvalóan csak becsülni tudjuk. A számítások  szerint összesen  3 milliárd forint körül várható az összköltség, amib?l  85 %-os pályázati támogatásra számítunk.    A 15%-os öner? ennek megfelel?en cca. 450 millió forintot jelent, amelyet biztosítanunk kell. A lakossági és közületi befizetésekb?l származó bevétel a 100 hónapos futamid? alatt elérheti a 320-340 millió forintot is, de a beruházás kezdetéig, s?t még a befejezéséig sem fogja meghaladni a 200-220 millió forintot, hiába kezdjük meg a lehet? leghamarabb a befizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a három önkormányzat által alakított Társulásnak az öner? biztosítása érdekében várhatóan 200-250 millió forint hitelt kell felvennie. De ez nem szokatlan, hazánkban a többi projekt is ebb?l a  három forrásból valósult meg : az érdekeltségi hozzájárulásokból, az önkormányzati  hitelekb?l, és a pályázati forrásokból.

     7., Megvalósul-e egyáltalán a beruházás, s mikor?

            Több, mint furcsa lenne, hogy pályázati pénzt nyertünk az el?készít? szakaszra, és  nem nyernénk a végrehajtásra kiírt pályázaton! A három település lakosainak közel 80%-a jelezte a csatlakozási szándékát, ezzel b?ven teljesítettük a pályázati feltételt.  Az ütemtervnek megfelel?en halad a tervez? munka, a hatósági engedélyezési eljárás  folyamata, megalakult a Víziközm? Társulat, készül a pályázat. Minden adott ahhoz,     hogy sikeres pályázatot adjunk be az év végéig.  A pályázattal kapcsolatos döntés 2011 tavaszán várható, ezt követ?en kerülnek    kiírásra a szükséges  közbeszerzési pályázatok. Ezek eredményét?l függ?en kezd?dhet  meg 2011 nyarán a beruházás. Ezen a folyamaton gyorsítani nem lehet, de nem is   érdekünk az el?z?ekben bemutatott finanszírozás miatt.           

 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

 

A legutóbbi napokban elektronikus úton, telefonon, vagy személyesen befutott kérdések alapján a fentiek szerint igyekeztem válaszolni, információt nyújtani, kételyeket, kétségeket, vagy a hiányos információk miatti tévhiteket eloszlatni.

A végére hagytam az egyik alapvet? kérdést: Miért kell nekünk most ezt a beruházást

megvalósítani?

 Szerintem a válasz nagyon egyszer?. Tudjuk, hogy ennek el?bb-utóbb meg kell történnie, hiszen, nem hagyhatunk a gyermekeinknek, unokáinknak ilyen szennyezett környezetet örökségül , s miért fizessünk rövidesen környezetterhelési díjat, mert nincs csatornánk?

Miért fizessünk rövidesen többszörös szippantási díjat, hiszen a szolgáltatók jelenlegi, kedvezményezett leürítési helyei megsz?nnek?

Még néhány rövid évig rendelkezésre áll a pályázati lehet?ség az EU részér?l.

Miért ne akkor csináljuk meg, amikor 85 %-os támogatással ez megoldható ?!

Erre a kérdésre adott határozott „igen” választ a három település 2959 ingatlan tulajdonosa

közül  2247 magánszemély, és 113 közület, intézmény, vállalkozás.

 

 

Nagybaracska  2010.07.09.

 

                                                                                    Bátor Ferenc

                                                                               Intéz? Bizottság elnök

 


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat