Köszönt?


Tisztelt nagybaracskai, garai és hercegszántói lakosok!


Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a szennyvízcsatornázással, és szennyvíztisztítással kapcsolatos beruházás honlapján. Ez a honlap azért jött létre, hogy Önök a beruházás minden mozzanatáról értesülhessenek, betekintést nyerhessenek az el?készít?, és folyó munkálatokba.

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó Községek közös pályázatot nyújtottak be 2008. decemberében. A három település 2009. június 2-án értesült a támogatás tényér?l, majd 2009. augusztusában megkötötte a támogatási szerz?dést. A tervek szerint a három település egymással együttm?ködve, mégis külön külön 3 önálló szennyvízcsatorna hálózatot hoz majd létre, és három önálló telepet fog m?ködtetni.

A három település együttm?ködési törekvése a szennyvízberuházás megvalósítására, hosszú évekre nyúlik vissza. Korábbi elképzelések szerint a települések közösen építettek volna csatornahálózatot és egy szennyvíztisztító telepet. Erre azonban a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendelet értelmében nem nyílik lehet?ségük. Mivel korábban az ehhez szükséges pályázati anyag el is készült, azonban, többek között az említett rendelet miatt elutasításra került, felmerült a három település szennyvízelvezet? rendszerének és szennyvíztisztító telepének három külön pályázati dokumentációban való benyújtása.

Az el?zetesen kapott árajánlatok alapján megállapítható volt, hogy a költségek jóval túl haladták a korábbi közös pályázat készítés során tervezett költségeket és a három település által jelen konstrukcióban benyújtott projekt tervezett költségeit.

Az együttpályázás tehát mindhárom település számára alapvet? érdek, hiszen a beruházás költségei jelent?sen csökkenthet?k. Az els? forduló során közel 40 %-os megtakarítással számolhatunk, amely ismerve az önkormányzatok költségvetési helyzetét és a jelenlegi gazdaság állapotát, mindenképpen arra ösztönözte az önkormányzatokat, hogy együtt pályázzanak.

Mostanra azonban bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk!

A három települése létrehozta a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulást, és már a támogatást nyújtó szervezetnél, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál is lebonyolítottuk a kedvezményezett személyének megváltoztatását.

Elmondható, hogy a projekt a vártnak megfelel? ütemben, sikeresen halad. A lakossági felmérések els? fordulója is lezajlott, és kimondható, hogy Önök, lakosok is támogatják a beruházást. Hamarosan megszervezésre kerülhet a Víziközm? Társulat.

Arra törekszünk, hogy a jöv?ben is a lehet? legtöbb információt nyújtsuk Önöknek a projekt állapotáról és eredményeir?l.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal!


Nagybaracska, 2010. március 1.Király Sándor
elnök
Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat