Projekt

A projekt megnevezése:
Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása


A projekt megvalósításának tervezett helyszínei:
Nagybaracska, Gara, Hercegszántó községek


Kedvezményezett neve, székhelye:
Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
Rövidített neve: GHNT
Székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
M?ködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe


Várható teljes beruházási költség, (mely tartalmazza az el?készítés költségét is, nettó Ft): 2.921.812.500 Ft
Várható támogatás (nettó): 2.483.540.625 Ft

El?készít? munkák nettó összköltsége: 92.000.000 Ft
El?készít? munkák nettó elszámolható költsége: 78.200.000 Ft
Támogatási intenzitás: 85%


Közrem?köd? szervezet neve, elérhet?sége:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" porta
Levélcím: 1399 Budapest, Pf.: 677
Telefon: +36-1-238-6666
Fax.: +36-1-238-6667


A projekt céljai:

A községek céljai között szerepel a települések lakosságmegtartó erejének növelése, és az ehhez szükséges olyan jóléti szolgáltatások kiépítése, mint a szennyvízközm?, a meglév? vállalkozások megtartása, valamint az újak odavonzása, az ökológiai célok között megtalálható a tiszta talajvíz, tiszta ivóvíz és tiszta környezet elérése és fenntartása, amely a lakosság egészségi állapotának meg?rzéséhez is nagy mértékben hozzájárul.

Nagybaracska, Gara és Hercegszántó települések közüzem? csatornázásának és szennyvízelvezetésének megvalósítása jobb életmin?séget biztosítana a községek lakosai számára, továbbá munkahelyeket teremtene. A beruházás megvalósítása a falvak lakosságának elvándorlását visszafoghatja, és valószín?leg új lakosokat is vonzana a településre. Továbbá lehet?séget teremt a települések ipari, szolgáltatási fejlesztéseihez, a f? cél, az egészséges, tiszta lakókörnyezet feltételeinek megteremtésére.

Közös pályázatot nyújtott be Nagybaracska Község, Gara Község, valamint Hercegszántó Község Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás kategóriában. A pályázatot az el?zetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerz?dés aláírása Király Sándorra, Nagybaracska polgármesterére hárult.

A második körös pályázat benyújtása folyik jelenleg, amennyiben ez alapján is támogatásra érdemesnek ítélik a három települést, megkezd?dhetnek a csatornázási munkálatok.

Jelenleg Nagybaracska, Gara és Hercegszántó települések egyike sem rendelkezik zárt szennyvízcsatorna hálózattal. A három település együttes pályázását indokolja, hogy bár három külön agglomerációról van szó, a települések korábban közös szennyvíztisztítót terveztek, így közös munkájuk több évre tekint vissza, valamint költséghatékonyabb üzemeltetés valósítható meg ilyen módon, továbbá a megvalósítás egyéb költségei is alacsonyabbak, mintha a három település külön pályázott volna.


A projekt m?szaki céljai:


Szennyvízcsatorna hálózat:

A tervezett projekt keretein belül megvalósuló szennyvízelvezetési rendszer az „A” változatban egy gravitációs csatornahálózat lenne KG-PVC csatornacs?b?l. A települések belterületein a csatornahálózat NA200 KG-PVC gerinccsatornából és NA 150 KG-PVC házibeköt? csatornából állna. Az egyes öblözetek szennyvizének továbbítását közterületi szennyvízátemel?k végeznék.

Szennyvíztisztító telep:

A tervezett projekt „A” változatában a három település egy-egy önálló SBR technológiájú szennyvíztisztító telepet létesít. A szennyvíztisztító telepekr?l kikerül? szennyvíziszap a Nagybaracskán megépül? iszapvonalra kerül további kezelésre.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat