Viziközm? Társulat

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság.

Cg.03-16-000064/47 szám

V É G Z É S

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Nagybaracska- Hercegszántó-Gara Szennyvízközm? Épít? Viziközm? Társulat kérelmére elrendeli a cég bejegyzését a Cg.03-16-000064 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1

Általános adatok

 

Bejegyezve :

2010. augusztus 4.

 

Cégforma :

Vízgazdálkodási társulat

 

2

A cég elnevezése

 

2/001

Nagybaracska- Hercegszántó-Gara Szennyvízközm? Épít? Viziközm? Társulat

 

3

A cég rövidített elnevezése(i)

 

3/001

Nagybaracska- Hercegszántó- Gara Viziközm? Társulat

 

5

A cég székhelye

 

5/001

6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.

 

8

A létesít? okirat kelte

 

8/001

2010.06.03

 

8/002

2010.07.15

 

9

A cég tevékenysége

 

9/001

Folyadék szállítására szolgáló közm? építése
Közhasznú tevékenység

 

9/002

Mérnöki tevékenység, m?szaki tanácsadás
Közhasznú tevékenység

 

13

A képviseletre jogosult(ak) adatai

 

13/001

A képviselet módja: önálló.
Adóazonosító jel: 8305332942
Bátor Ferenc vezet? tisztségvisel? (egyéb) (an.: Buczkó Rozália)
6527 Nagybaracska, Vasút út 14. A. ép.
Jogv. kezdete: 2010.06.03.

 

20

A cég statisztikai számjele

 

20/001

22739065-4221-134-03

 

21

A cég adószáma

 

21/001

22739065-1-03

 

49

A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezet? bíróság

 

49/001

03-16-000064 Vezetve a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál.

 

1(16)

A társulat típusa

 

1/001

Víziközm?-társulat.

 

2(16)

Az ellen?rz? bizottsági tag(ok) adatai

 

2/001

Sz?cs János (an.: Fekete Erzsébet)
6522 Gara, Rózsa György 35/a.
Jogv. kezdete: 2010.06.03. Jogv. vége: 2015.06.03.

 

2/002

Mitos Endréné (an.: Zolczer Erzsébet)
6525 Hercegszántó, Dózsa György út 1/b.
Jogv. kezdete: 2010.06.03. Jogv. vége: 2015.06.03.

 

2/003

Aladics Jánosné (an.: Deák Ilona)
6527 Nagybaracska, Pet?fi Sándor út 18.
Jogv. kezdete: 2010.06.03. Jogv. vége: 2015.06.03.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés ?t érint? részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság el?tt. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételét?l számított harminc napon belül van helye. A határid? elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkés?bb a tevékenység megkezdésével egyidej?leg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, ?rzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefügg? kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesít? okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesít? okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

Figyelmezteti a bíróság a társaságot arra, hogy a társaság a 2006. évi V. tv. 7. § (1) bekezdése szerint a székhelyét cégtáblával köteles megjelölni.

A korlátolt felel?sség? társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követ?en írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot.

A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett t?kéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szerepl? jegyzett t?ke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. (2006. évi V. tv. 63. § (2) bekezdés.)

A cég 5.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A bíróság a kérelmez?nek a(z) elektronikusan záradékolt alapszabály 1 példányát megküldi.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következ? okirat(ok) alapján történt: alapszabály; tagjegyzék; elfogadó nyilatkozat; egyéb (közgy?lési meghívó, közgy?lési jegyz?könyv).
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezet? cégbíróságon megtekinthet?k.

Kecskemét, 2010. augusztus 4.

Dr. Herczeg Ilona sk.
bíró

A kiadmány hiteléül:

Krivy Anita
cégszerkeszt?

 

 

 

 

Tisztelt Lakosok!

 

A viziközm? társulattal kapcsolatos problémáikkal az önkormányzatok titkárságait keressék kérem.

A viziközm? társulat fogadó órái:

 

                   Hercegszántó: minden hónap els? péntekje 8-100 óráig

                     Polgármesteri Hivatal

                  Gara: minden hónap második péntekje 8-100 óráig

                     Polgármesteri Hivatal

                 Nagybaracska: minden hónap második péntekje 8-100 óráig

                     Polgármesteri Hivatal

A fogadóórát Bátor Ferenc Az intéz? bizottság elnöke tartja

Nagybaracska 2010.10.11.

 

 

 


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat